Protokół z postępowania 1/CBR/PS/2018

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. ,,Impulsowe Działa Elektromagnetyczne,, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu NCBiR Nr 1/PS/2014


Jedynym wykonawcą biorącym udział w postępowaniu ofertowym była Firma SymKom reprezentowana przez Leszka Rudniaka – Właściciela.

Link do Protokołu w PDF:
Protokół z postępowania 1-CBR-PS-2018.pdf