Ogłoszenie 8/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa komponentów urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego produkcji National Instruments.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 09.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

8-CBR-PS-2019-Ogloszenie_postepowanie_ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zapytanie_Ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr1.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr2.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr3.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr4.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr5.pdf