Ogłoszenie 7/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu oprogramowania LabVIEW.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa jednej licencji oprogramowania LabVIEW Professional.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

7-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - LabVIEW.pdf