Ogłoszenie 5/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowych pomiarów parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości jednocześnie w kilku punktach badanych układów lub rozbudowa posiadanego zgodnie z opisaną konfiguracją.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego lub rozbudowa z transportem.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

5-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_5`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_5-PS-CBR-2019.doc


Uwaga:
W przypadku realizacji przedmiotu umowy w postaci modyfikacji urządzenia Zamawiającego –  załączony projekt umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.