Ogłoszenie 3/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do dokładnych / wzorcowych pomiarów poziomu mocy ciągłej lub uśrednionej przebiegów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości z użyciem przetwornika termistorowego dla weryfikacji pomiarów prowadzonych miernikami o mniej dokładnej metodzie pomiarowej.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

3-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 2 do Zapytania Ofertoweg o - Formularz Ofertowy - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_3`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_3-PS-CBR-2019.doc