Ogłoszenie 1/CBR/PS/2018

dotyczące przedłużenia licencji oprogramowania ANSYS koniecznych do przeprowadzenia kompleksowych symulacji termicznych, mechanicznych i elektromagnetycznych.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie, uaktualnienie subskrypcji licencji (szt. 5) oprogramowania ANSYS, dla poszczególnych modułów (licencje permanentne pływające typu paid up) w ramach tzw.usługi TECS, zgodnie z nazewnictwem licencjodawcy: ANSYS Mehanical, CFD Maxwell, ANSYS DesignXplorer, ANSYS DesignModeler , ANSYS HPC Pack szt.2, ANSYS CFD PrepPost oraz dostawa modułu oprogramowania: ANSYS Twin Buider.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 projekt „Impulsowe działa elektromagnetyczne”.

Termin składania ofert do 19.12.2018.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:
Ogłoszenie postępowania ofertowego ANSYS.PDF
Zapytanie ofertowe ANSYS.PDF
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Zamówienia.PDF
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy.PDF
Załącznik Nr 3 do oferty.PDF
Załącznik Nr 4 do oferty.PDF
Załącznik Nr 5 do oferty.PDF