Ogłoszenie 2/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do jednoczesnego obrazowania i szczegółowej analizy parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości oraz dodatkowych sygnałów małej częstotliwości.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

2-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 2 do Zapytania Ofertoweg o - Formularz Ofertowy - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_2`2019.pdf
2-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_2`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy _2-PS-CBR-2019.doc

Ogłoszenie 1/CBR/PS/2019

dotyczące przedłużenia licencji oprogramowania CST Studio Suite koniecznych do przeprowadzenia kompleksowych symulacji elektromagnetycznych z uwzględnieniem ładunków przestrzennych.

Przedmiotem zamówienia jest uaktualnienie posiadanego oprogramowania do najnowszej wersji, przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania CST Studio Suite, oraz usługa wsparcia technicznego (ang. Maintenance).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

1-CBR-PS-2019 Ogłoszenie postępowanie ofertowe CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Zapytanie ofertowe CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Zamówienia CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy CST.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do oferty.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do oferty.pdf
1-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do oferty.pdf