INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1 Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych w związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: W związku z brakiem opublikowania projektów umów przed terminem składania ofert (14.05.2019 r.) , informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 24.05.2019r

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 14.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 24.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 21.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

nowa informacja o przesunięciu terminu.pdf

INFORMACJA

do Ogłoszeń 2-6/PS/CBR/2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do Postępowań Ofertowych:
2/PS/CBR/2019, 3/PS/CBR/2019, 4/PS/CBR/2019, 5/PS/CBR/2019, 6/PS/CBR/2019

niniejszym wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert ostatecznych na dzień 14.05.2019?

Odpowiedź: W związku z terminem składania ofert (od 26-04-2019 do 07-05-2019) pokrywającym się z okresem urlopowym oraz z dniami wolnymi od pracy z racji uroczystości państwowych, informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 14.05.2019r

2. Czy Zamawiający definiując przewidziany termin dostawy urządzeń na 31.05.2019 jest świadomy, że na dostawę urządzeń od momentu wpłynięcia ofert pozostanie około 23 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jest świadomy. W związku z powyższym do realizacji dostawy został dopuszczony sprzęt wyprodukowany od początku 2019r.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę przewidzianego terminu dostawy urządzeń na 31.07.2019?

Odpowiedź: Ze względu na krótki termin realizacji dostawy przyrządów przez Oferentów – bardzo trudnego bądź niemożliwego do zrealizowania dla specjalizowanego sprzętu, termin dostawy zostaje wydłużony do 31.07.2019r.

4. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bardzo krótki czas dostawy specyfikowanych urządzeń dopuszcza spełniający wymagania sprzęt używany (powystawowy), z aktualną kalibracją oraz gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu używanego. Natomiast dopuszczalna jest dostawa sprzętu nowego, wyprodukowanego od początku 2019r.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy:

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00.

2. Termin dostawy przyrządów zostaje przesunięty na 31.07.2019.

3. Oferenci, którzy złożyli oferty do dnia dzisiejszego tj. 07.05.2019 mają prawo je wycofać i złożyć powtórnie do dnia 14.05.2019.

4. Wzór umowy zostanie udostępniony do dnia 10.05.2019r.

Informacja w postaci pliku PDF do pobrania:

Informacja_ws_ postepowan_ofertowych.pdf

Ogłoszenie 8/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa komponentów urządzenia sterująco – pomiarowego czasu rzeczywistego produkcji National Instruments.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 09.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

8-CBR-PS-2019-Ogloszenie_postepowanie_ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zapytanie_Ofertowe.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr1.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr2.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr3.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr4.pdf
8-CBR-PS-2019-Zal_Nr5.pdf

Ogłoszenie 7/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu oprogramowania LabVIEW.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa jednej licencji oprogramowania LabVIEW Professional.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

7-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - LabVIEW.pdf
7-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - LabVIEW.pdf

Ogłoszenie 6/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowych pomiarów parametrów i rozkładu mocy i szumów w dziedzinie częstotliwości i czasu sygnałów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

6-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_6`2019.pdf
6-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_6`2019.pdf

Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_6-PS-CBR-2019.doc

Ogłoszenie 5/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowych pomiarów parametrów i przebiegu mocy szybkich i krótkich impulsów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości jednocześnie w kilku punktach badanych układów lub rozbudowa posiadanego zgodnie z opisaną konfiguracją.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego lub rozbudowa z transportem.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

5-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_5`2019.pdf
5-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_5`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_5-PS-CBR-2019.doc


Uwaga:
W przypadku realizacji przedmiotu umowy w postaci modyfikacji urządzenia Zamawiającego –  załączony projekt umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Ogłoszenie 4/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do obrazowania i szczegółowej analizy parametrów i przebiegu charakterystyk obwodów i urządzeń wielkiej częstotliwości wraz z wyposażeniem dodatkowym lub rozbudowa posiadanego zgodnie z opisaną konfiguracją.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego lub rozbudowa z transportem.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

4-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_4`2019.pdf
4-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_4`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_4-PS-CBR-2019.doc


Uwaga:
W przypadku realizacji przedmiotu umowy w postaci modyfikacji urządzenia Zamawiającego –  załączony projekt umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

Ogłoszenie 3/CBR/PS/2019

dotyczące zakupu przyrządu pomiarowego do dokładnych / wzorcowych pomiarów poziomu mocy ciągłej lub uśrednionej przebiegów elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości z użyciem przetwornika termistorowego dla weryfikacji pomiarów prowadzonych miernikami o mniej dokładnej metodzie pomiarowej.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyżej wymienionego przyrządu pomiarowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

Termin składania ofert do 07.05.2019.

Uwaga:

Aktualizacja: 2019.05.14:

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 24.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Termin składania ofert zostaje przedłużony do dn. 14.05.2019 do godz. 16:00. Szczegóły w informacji


Specyfikacja w postaci plików PDF do pobrania:

3-CBR-PS-2019 Ogłoszenie - Postępowanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Zapytanie Ofertowe - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Zamówienia - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załacznik Nr 2 do Zapytania Ofertoweg o - Formularz Ofertowy - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 3 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 4 do Oferty - PO_3`2019.pdf
3-CBR-PS-2019 Załącznik Nr 5 do Oferty - PO_3`2019.pdf


Wzór do umowy (dodany 21.05.2019):

wzor_umowy_3-PS-CBR-2019.doc