Protokół z postępowania 1/CBR/PS/2018

Protokół z postępowania ofertowego

Zamówienie realizowane w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. ,,Impulsowe Działa Elektromagnetyczne,, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu NCBiR Nr 1/PS/2014


Jedynym wykonawcą biorącym udział w postępowaniu ofertowym była Firma SymKom reprezentowana przez Leszka Rudniaka – Właściciela.

Link do Protokołu w PDF:
Protokół z postępowania 1-CBR-PS-2018.pdf

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Od dnia 26 grudnia 2018r. do dnia 25 grudnia 2021r. obowiązują następujące taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę:

Podstawa prawna (Decyzja nr WA.RET.070.1.221.9.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.11.2018r. Opublikowane w dniu 18.12.2018r. link

KNTRWE 2018 – Wystąpienie Dyrektora CBR

W dniu dzisiejszym zostało zaprezentowane opracowanie magnetronu dużej mocy na pasmo S. Przedstawiono sposób wykonywania prac, po części opowiadając o używanych obecnie technikach projektowych w Kubara Lamina. Istotą tego wystąpienia nie jest sam magnetron lecz to, że Centrum Badań i Rozwoju na dzień dzisiejszy posiada najnowocześniejsze narzędzia do takich prac i jest wstanie projektować zaawansowane urządzenia mikrofalowe.

KNTWRE 2018 – Sesja Plakatowa

W trakcie konferencji przewidziano ponad godzinę na zapoznanie się z 33 pracami uczestników w bardziej otwartej dyskusji jaką jest właśnie sesja plakatowa. CBR przygotowało swój poster dotyczący weryfikacji obliczeń numerycznych magnetronu impulsowego dużej mocy pracującego w paśmie L.

KNTWRE 2018

XII Konferencja Naukowo – Techniczna Systemów Rozpoznawania i Walki Radioelektronicznej

Mamy zaszczyt aktywnie uczestniczyć w tegorocznej, już dwunastej konferencji. Honorowy Patronat objął Szef Sztabu Generalnego WP, zaś Patronat Naukowy – Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Na niespełna trzy dni zaplanowano siedem sesji po 36 wykładów i prawie dwugodzinną sesję z 33 plakatami.

Symkom CONFERENCE 2018


Centrum Badań i Rozwoju. Kubara Lamina S.A.

Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w tegorocznej konferencji dla użytkowników oprogramowania ANSYS, Inc., na której przedstawiono nowości wersji 19.1 i 19.2. Dotyczą one głównie najnowszych solwerów do obliczeń przepływowych, mechanicznych oraz elektromagnetycznych, preprocesorów i generatorów siatki. Oprócz tego odbyły się prezentacje użytkowników z branży przemysłowej i akademickiej. Przy tej okazji firma Symkom obchodziła swoje dwudziestolecie – jeszcze raz składamy gratulacje!.